DOTACJE

Podstawą działalności każdej fundacji, stowarzyszenia czy też innych organizacji NON-PROFIT są dotacje, które można określić jako bezzwrotną pomoc finansową, otrzymaną od donatora lub sponsora. Definicja jest banalna, jednak uzyskanie wsparcia wymaga szeregu czynności prowadzących do zdobycia zaufania w społeczeństwie. Niebagatelne znaczenie ma rozpoznawalność i pozytywny wizerunek. Oprócz tradycyjnych, bezpośrednich metod pozyskiwania sympatyków, w dzisiejszych realiach liczy się rozpoznawalność w rzeczywistości wirtualnej. Mamy świadomość wielkiego znaczenia tych czynników, dlatego dzięki swojej rozbudowanej ofercie wspieramy proces pozyskiwania sponsorów dla fundacji i stowarzyszeń.